Konstytucyjne organy władzy państwowej

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
www.prezydent.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
www.kprm.gov.pl

Sejm
www.sejm.gov.pl

Senat
www.senat.gov.pl

Linki UE

Ministerstwa

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
www.menis.gov.pl

Ministerstwo Finansów
www.mf.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl
www.mg.gov.pl

Ministerstwo Infrastruktury
www.mi.gov.pl

Ministerstwo Kultury
www.mk.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
www.mnii.gov.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
www.wp.mil.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl

Ministerstwo Skarbu Państwa
www.msp.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości
www.ms.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
www.msz.gov.pl

Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia
www.mz.gov.pl

 

Inne

Biuletyn Informacji Publicznej
www.bip.gov.pl

Sąd Najwyższy
www.sn.pl

Trybunał Konstytucyjny
www.trybunal.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
www.ukie.gov.pl

Centrum Informacji Europejskiej
www.cie.gov.pl

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
www.abw.gov.pl

Najwyższa Izba Kontroli
www.nik.gov.pl

Narodowy Bank Polski
www.nbp.pl

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
www.krrit.gov.pl

Polska Akademia Nauk
www.pan.pl

Urząd Służby Cywilnej
www.usc.gov.pl

Instytut Pamięci Narodowej
www.ipn.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
www.zus.pl

Główny Urząd Statystyczny
www.stat.gov.pl

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
www.rcss.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego
www.arr.gov.pl

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
www.awrsp.gov.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
www.gddkia.gov.pl

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
www.giodo.gov.pl

Główny Inspektorat Kolejnictwa
www.gik.gov.pl

Urząd Lotnictwa Cywilnego
www.ulc.gov.pl

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
www.porin.gov.pl

Główny Inspektorat Sanitarny
www.gis.mz.gov.pl

Główny Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych
www.gisipar.gov.pl

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
www.gugik.gov.pl

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
www.gunb.gov.pl

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
www.gios.gov.pl

Główny Urząd Miar
www.gum.gov.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
www.krus.gov.pl

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
www.kpwig.gov.pl

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
www.archiwa.gov.pl

Państwowa Agencja Atomistyki
www.paa.gov.pl

Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych
www.paiz.gov.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
www.pfron.org.pl

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
www.pcbc.gov.pl

Polska Organizacja Turystyczna
www.pot.gov.pl

Urząd Dozoru Technicznego
www.udt.gov.pl

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
www.udskior.gov.pl

Urząd Kultury Fizycznej i Sportu
www.ukfis.pl

Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
www.umirm.gov.pl

Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych
www.unuz.gov.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
www.uokik.gov.pl

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
www.uprp.pl

Urząd Regulacji Energetyki
www.urtip.gov.pl

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty
www.urt.gov.pl

Instytut Energii Atomowej
www.iea.cyf.gov.pl

Administracja rządowa w terenie

Wojewoda Dolnośląski
www.uwoj.wroc.pl

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław;
tel.: (0-71) 344 22 15, 340 60 00.

Wojewoda Kujawsko - Pomorski
www.uwoj.bydgoszcz.pl

ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz;
tel.: (0-52) 34 97 780.

Wojewoda Lubelski
www.lublin.uw.gov.pl

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin;
tel.: (0-81) 532 45 43.

Wojewoda Lubuski
www.wojewodalubuski.pl

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski;
tel.: (0-95) 720 22 10, 721 56 00.

Wojewoda Łódzki
www.uw.lodz.pl

ul. Piotrkowska 104, 90-925 Łódź;
tel.: (0-42) 633 17 60, 632 90 40.

Wojewoda Małopolski
www.malopolska.uw.gov.pl
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków;
tel.: (0-12) 422 58 00, 616 02 00.

Wojewoda Mazowiecki
www.mazowsze.uw.gov.pl

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa;
tel.: (0-22) 620 13 97, 695 69 97.

Wojewoda Opolski
www.opole.uw.gov.pl

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;
tel.: (0-77) 454 55 20, 452 41 00.

Wojewoda Podkarpacki
www.rzeszow.uw.gov.pl

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;
tel.: (0-17) 862 30 32, 862 75 11.

Wojewoda Podlaski
www.bialystok.uw.gov.pl

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok;
tel.: (0-85) 741 59 78.

Wojewoda Pomorski
www.uw.gda.pl

ul. Okopowa 21/27, 80-958 Gdańsk;
tel.: (0-58) 301 19 00, 307 70 11.

Wojewoda Śląski
www.katowice.uw.gov.pl

ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice;
tel.: (0-32) 255 40 37, 255 41 61.

Wojewoda Świętokrzyski
www.kielce.uw.gov.pl

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce;
tel.: (0-41) 344 29 56, 342 11 15.

Wojewoda Warmińsko - Mazurski
www.uw.olsztyn.pl

Al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn
tel.: (0-89) 523-22-00

Wojewoda Wielkopolski
www.poznan.uw.gov.pl

Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań;
tel.: (0-61) 854-10-71

Wojewoda Zachodniopomorski
zuw.szczecin.uw.gov.pl

Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin;
tel.: (0-91) 430-32-00, 430-33-00, 430-33-15.

Urzędy marszałkowskie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
www.umwd.pl
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
tel.: (0-71) 374-93-55, 374-90-00

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
www.kujawsko-pomorskie.pl
pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
tel.: (0-56) 622-31-31, 622-29-77

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
www.lubelskie.pl
ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin
tel.: (0-81) 742-42-77, 742-42-60

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
www.lubuskie.pl
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
tel.: (0-68) 320-20-37, 320-20-37

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
www.lodzkie.pl
ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź
tel.: (0-42)630-17-96, 633-51-76

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
www.malopolskie.pl
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
tel.: (0-12) 616-09-86, 616-01-44

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
www.mazovia.pl
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
tel.: (0-22) 618-15-77, 618-53-00

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
www.umwo.opole.pl
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel.: (0-77) 452-44-27

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
www.podkarpackie.pl
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel.: (0-17) 862-08-09, 862-08-09

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
www.umwp-podlasie.pl
ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok
tel.: (0-85)
748-51-20

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
www.woj-pomorskie.pl
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: (0-58) 305-61-17, 301-14-12

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
www.silesia-region.pl
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel.: 255-35-34, 207-88-88

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
www.sejmik.kielce.pl
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: (0-41)
342-15-49

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
www.warmia.mazury.pl
al. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
tel.:
(0-89) 523-25-52, 523-26-19

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
www.wielkopolska.mw.gov.pl
al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań
tel.:
(0-61) 852-60-07, 854-13-91

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
www.um-zachodniopomorskie.pl
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel.: (0-91) 480-72-80, 430-33-68

 

ul. M.J. Piłsudskiego 11-15, pok. 117.
75-501 Koszalin
tel. 601 999 101